ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

FAQ

Με ποιον τρόπο επιτελεί τον σκοπό του το «ΙΠΓ – PGF»;

Το «ΙΠΓ – PGF» επιτελεί τον σκοπό του, ενδεικτικά μέσω χρηματοδοτήσεων, δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων, καθώς επίσης μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, ομιλιών, εκθέσεων, διαγωνισμών και μορφωτικών προγραμμάτων.

Με ποιον τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτηση για τη λήψη δωρεάς – οικονομικής ενίσχυσης «ΙΠΓ – PGF»;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει για τη χορήγηση δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία αναρτάται στο site (ή/και τοιχοκολλάται στην έδρα του Ιδρύματος). Η εκάστοτε πρόσκληση ενδιαφέροντος καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, τις προθεσμίες, καθώς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα ωφεληθούν. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα έχουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή δυσχεραίνεται εξαιτίας περιορισμένου εισοδήματος που δεν καλύπτει βασικές ανάγκες, καθώς και πρόσωπα που έχουν πληγεί από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος. Οι αιτούντες θα πληροφορούνται αν η αίτησή τους έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε από το Δ.Σ, με ανακοίνωση που θα αναρτάται στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Πότε ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία του «ΙΠΓ – PGF»;

Το «ΙΠΓ – PGF» ξεκίνησε τη δράση του το Δεκέμβριο 2020.

Πού βρίσκεται το «ΙΠΓ – PGF»;

Έδρα του «ΙΠΓ – PGF» είναι το Μαρούσι Αττικής, οδός Ευκαλύπτων 2 και Πεντέλης 43, ΤΚ 15126.

Αποδέχεται το «ΙΠΓ – PGF» δωρεές;

Ναι, το «ΙΠΓ – PGF», αποδέχεται δωρεές είτε από ιδιώτες, είτε από εταιρείες, είτε από άλλου είδους οργανισμούς, εφόσον ελεγχθούν και αξιολογηθούν από το Δ.Σ. για τη νομιμότητά τους και πάντα για την προώθηση των Σκοπών του Ιδρύματος.

Το «ΙΠΓ – PGF» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός;

Το «ΙΠΓ – PGF» δεν ασκεί επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες. Τα περιουσιακά στοιχεία του «ΙΠΓ – PGF», αποσκοπούν στην υποστήριξη και προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, της υγείας, της παιδείας, καθώς και στην προαγωγή του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι είναι και οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

× Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης