ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

FAQ

Τι είναι το Ίδρυμα ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – PAVLOS D. GIANNAKOPOULOS FOUNDATION (ΙΠΓ – PGF);

Σκοπός του «ΙΠΓ – PGF» είναι η υποστήριξη και προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, της υγείας, της παιδείας, καθώς και η προαγωγή του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφόρου ανάπτυξης. Οι άξονες αυτοί αντικατοπτρίζουν τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς και τους τομείς στους οποίους διακρίθηκε στη ζωή του.

Τι οδήγησε στην ίδρυση του «ΙΠΓ – PGF»;

Το «ΙΠΓ – PGF» ιδρύθηκε για να συνεχίσει το κοινωνικό έργο του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ανιδιοτελή προσφορά. Αυτήν την κληρονομιά αναλαμβάνει να συνεχίσει το «ΙΠΓ – PGF», διαφυλάσσοντας τις αξίες της ζωής του και τιμώντας τη μνήμη του, για τη «δικαίωση μιας πολύχρονης προσπάθειας που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά».

Σε ποιον απευθύνεται το «ΙΠΓ – PGF»;

Το «ΙΠΓ – PGF», απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα έχουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή δυσχεραίνεται εξαιτίας περιορισμένου εισοδήματος που δεν καλύπτει βασικές τους ανάγκες ή που έχουν πληγεί από θεομηνίες, φυσικές κ.λ.π. καταστροφές. Επιπλέον, απευθύνεται στους ελληνικούς δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, με στόχο, την υποστήριξη ή/ και προώθησή τους, σε κάθε επίπεδο και ιδιαίτερα σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται το «ΙΠΓ – PGF»;

Το «ΙΠΓ – PGF», δραστηριοποιείται στους τομείς του Αθλητισμού, της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος με στόχο την προώθηση και ανάπτυξή τους.

Με ποιον τρόπο επιτελεί τον σκοπό του το «ΙΠΓ – PGF»;

Το «ΙΠΓ – PGF» επιτελεί τον σκοπό του, ενδεικτικά μέσω χρηματοδοτήσεων, δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων, καθώς επίσης μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, ομιλιών, εκθέσεων, διαγωνισμών και μορφωτικών προγραμμάτων.

Με ποιον τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτηση για τη λήψη δωρεάς – οικονομικής ενίσχυσης «ΙΠΓ – PGF»;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει για τη χορήγηση δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία αναρτάται στο site (ή/και τοιχοκολλάται στην έδρα του Ιδρύματος). Η εκάστοτε πρόσκληση ενδιαφέροντος καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, τις προθεσμίες, καθώς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα ωφεληθούν. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα έχουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή δυσχεραίνεται εξαιτίας περιορισμένου εισοδήματος που δεν καλύπτει βασικές ανάγκες, καθώς και πρόσωπα που έχουν πληγεί από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος. Οι αιτούντες θα πληροφορούνται αν η αίτησή τους έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε από το Δ.Σ, με ανακοίνωση που θα αναρτάται στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Πότε ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία του «ΙΠΓ – PGF»;

Το «ΙΠΓ – PGF» ξεκίνησε τη δράση του το Δεκέμβριο 2020.

Πού βρίσκεται το «ΙΠΓ – PGF»;

Έδρα του «ΙΠΓ – PGF» είναι το Μαρούσι Αττικής, οδός Ευκαλύπτων 2 και Πεντέλης 43, ΤΚ 15126.

Αποδέχεται το «ΙΠΓ – PGF» δωρεές;

Ναι, το «ΙΠΓ – PGF», αποδέχεται δωρεές είτε από ιδιώτες, είτε από εταιρείες, είτε από άλλου είδους οργανισμούς, εφόσον ελεγχθούν και αξιολογηθούν από το Δ.Σ. για τη νομιμότητά τους και πάντα για την προώθηση των Σκοπών του Ιδρύματος.

Το «ΙΠΓ – PGF» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός;

Το «ΙΠΓ – PGF» δεν ασκεί επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες. Τα περιουσιακά στοιχεία του «ΙΠΓ – PGF», αποσκοπούν στην υποστήριξη και προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, της υγείας, της παιδείας, καθώς και στην προαγωγή του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι είναι και οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

× Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης