Αποστολή

Σκοπός του «ΙΠΓ – PGF» είναι η υποστήριξη και προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, της υγείας, της παιδείας, καθώς και η προαγωγή του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφόρου ανάπτυξης. Οι άξονες αυτοί αντικατοπτρίζουν τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς και τους τομείς στους οποίους διακρίθηκε στη ζωή του.

Αθλητισμός

Το Ίδρυμα επιδιώκει τη διάδοση της Σωματικής Αγωγής και την ανάπτυξη της σωματικής διαπαιδαγώγησης των νέων, καθώς και τη διάδοση του Αθλητικού Ιδεώδους σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Παιδεία

Για την προώθηση της Παιδείας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα ενισχύει οικονομικά μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων και αναβαθμίζει τον εξοπλισμό σχολείων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες, σε επιστημονικά πεδία και τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του.

Υγεία

Στον τομέα της Υγείας προτεραιότητες αποτελούν η ενίσχυση της ιατρικής επιστημονικής έρευνας, η παροχή οικονομικής βοήθειας σε ασθενείς που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα της θεραπείας τους, σε χρονίως πάσχοντες και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και η ενίσχυση και αναβάθμιση δημόσιων δομών υγείας.

Πολιτισμός

Η ανάδειξη και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών σε πεδία ενδιαφέροντος του Ιδρύματος, αποτελεί στόχευση του «ΙΠΓ – PGF», μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, της ενίσχυσης φορέων και της συνεργασίας με πολιτιστικούς οργανισμούς. Επίσης, υποστηρίζει τη διενέργεια ερευνών, μελετών και κάθε άλλου είδους ενεργειών και εκδηλώσεων που προάγουν την επιστήμη της Ιστορίας, με έμφαση στην Ιστορία της Ελλάδας.

Τέλος, με σεβασμό στις επόμενες γενεές, το «ΙΠΓ – PGF» προωθεί την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, ενισχύοντας πρωτοβουλίες, φορείς και εκδηλώσεις που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση.

× Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης