Δωρεές

Το «ΙΠΓ – PGF» μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου και της συνεργασίας με εμπειρογνώμονες και ειδικούς επιστήμονες, διασφαλίζει ότι οι δωρεές και οι ενισχύσεις που παρέχει, καθώς και τα προγράμματα που υλοποιεί, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ιδρύματος αποφασίζει για τη χορήγηση δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εκάστοτε πρόσκληση ενδιαφέροντος καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, τις προθεσμίες, καθώς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα ωφεληθούν. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα έχουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή δυσχεραίνεται εξαιτίας περιορισμένου εισοδήματος που δεν καλύπτει βασικές ανάγκες, καθώς και πρόσωπα που έχουν πληγεί από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές.

Οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι

καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος. Οι αιτούντες θα πληροφορούνται ηλεκτρονικά αν η αίτησή τους έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε από το Δ.Σ.

Όνομα *
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*
Θέμα *
Μήνυμα *
Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με (*) απαιτείται να είναι συμπληρωμένα.
× Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης