Έργα

Στρατηγική προτεραιότητα του Ιδρύματος αποτελεί η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της παιδείας, καθώς και η στήριξη νέων επιστημόνων και ανθρώπων του πολιτισμού και του αθλητισμού, υλοποιώντας αντίστοιχα έργα.

Υγεία

Υγεία

Το «ΙΠΓ – PGF» χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα, οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, εκδόσεις επιστημονικού περιεχομένου, έντυπες και ηλεκτρονικές, με σκοπό την ενίσχυση της ιατρικής επιστημονικής έρευνας. Για την αναβάθμιση μονάδων υγείας της χώρας, προνοεί για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και για την ενίσχυση των κτηριακών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και ελλείψεις της εκάστοτε δομής.

Αθλητισμός

Αθλητισμός

Για την προώθηση του Αθλητικού Ιδεώδους και της Σωματικής Αγωγής, το «ΙΠΓ – PGF» υλοποιεί αντίστοιχα έργα και ενισχύει, είτε οικονομικά είτε με άλλη μορφή, φορείς, σωματεία, αθλητικές οργανώσεις. Επίσης, προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε νέους αθλητές οποιουδήποτε αθλητικού κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν σε αγώνες εγχώριου και διεθνούς επιπέδου, προάγοντας τον Ελληνικό Αθλητισμό.

Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή συμμετέχει στην παραγωγή ενημερωτικού έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού.

Πολιτισμός

Πολιτισμός

Το «ΙΠΓ – PGF» διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, ομιλίες, εκθέσεις, διαγωνισμούς, μορφωτικά προγράμματα. Παράλληλα, ενισχύει ή συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς όπως Μουσεία, Πνευματικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κτλ. για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, την παραγωγή έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού.

Η οικονομική ενίσχυση και βράβευση νέων επιστημόνων, καλλιτεχνών και λογοτεχνών για την προώθηση επιμορφωτικών και επιστημονικών ερευνών, προγραμμάτων και μελετών εντάσσεται στις δράσεις του Ιδρύματος.

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Για την προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης, το «ΙΠΓ – PGF» διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και μορφωτικά προγράμματα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αναδάσωσης και ενισχύει φορείς που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη.

× Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης